Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Malá sakrálna architektúra

Prícestné kríže, sú symbolom náboženskej viery v krajine. Aj v našej obci sa nachádzaju tieto malé sakrlálne stavby. V minulosti boli zväčša umiestňované v extraviláne obce. Slúžili ako modlitebné miesta pri vchádzaní alebo vychádzaní z obce. 

Prícestný kríž pri oblasti “Čingy”

Pravdepodobne najstarší kríž v katastri obce. Podstavec aj kríž sú zhotovené z pieskovca, korpus je liatinový. Na podstavci je uvedený text “TEN SVATI KRIŽ DALI VISTAVIC JAN BALICA A JOZEF 1902” 

Prícestný kríž pri kostole

Prícestný kríž umiestený pred kostolom. Počas obnovy kostola v roku 2005, bola obnovená tabuľa s nápisom. Na tabuli je uvedený text “KU CTI A SLÁVE BOŽEJ DAL V ROKU PÁNA 1939 VYSTAVIŤ ANDREJ GAZDIK”. Kríž a podstavec sú zhotovené zo žuly, korpus je liatinový.

Prícestný kríž na cintoríne

Tento kríž bol obnovený v roku 2015. Nahradil starý žulový kríž s liatinovým korpusom. Toto miesto je častou zástavkou návštevníkov cintorína.