Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Potrebujem vybaviť

Oznámenie

TATO POLOZKAJE VO VYSTAVBE. MOMENTALNE NEFUNGUJE KOREKTNE.

Životné prostredie

V rámci starostlivosti o životné prostredia obec prijíma a vykonáva opatrenia zamerané nielen k predchádzaniu znečisťovaniu a zhoršovaniu stavu životného prostredia, ale aj opatrenia, ktoré majú za cieľ stav životného prostredie zlepšiť a skvalitniť život obyvateľov na jej území

  • Povolenie na výrub drevín
  • Samostatne hospodáriaci roľník

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.


Miestne dane

Miestne dane  ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie

  • Daň z nehnuteľnosťi
  • Daň za psa

Evidencia budov

Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.


Evidencia obyvateľov

Evidencia pobytu občanov sa riadi zákonom č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  • Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt
  • Odhlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt