Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

  VÝPIS Z UZNESENIE č.    2/2022

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni

konaného dňa 15. 07. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni:

D/ určuje

  1. V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:

2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jabloň v počte 5.

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Jabloň takto: Na polovičný úväzok

JABLOŇ/ 15. 07. 2022                       Vladimír Koscelník, starosta obce