Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality

Dobrý deň,

zasielame Vám meno, priezvisko a telefonický kontakt na zapisovateľa Špeciálnej volebnej komisie za okres Humenné a týmto by sme Vás chceli požiadať aby ste predmetnú informáciu ak by chcel niekto požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v Referende 2023, aby kontaktoval zapisovateľku ŠVK v úradných hodinách od 08.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok dňa 20.01.2023 do 12.00 hod. uverejnili na úradnej tabuli a webovej stránke Vašej obce od pondelka dňa 16.01.2023.

–         zapisovateľ ŠVK: Ing. Ivo Andraško, tel. 057/7704 240

S pozdravom 

v.z. Mgr. Tomáš Olekšák (tel.: 057/3100438)

JUDr. Ján Sental

vedúci odboru | odbor všeobecnej vnútornej správy | Okresný úrad Humenné

Dôležitý oznam pre občanov ohľadom podávania daňového priznania

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať:

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2023 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2022 do 1. 1. 2023 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2023. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2024.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2023 podáva v lehote do 31. januára 2023!!!!!!!!!!

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2023. Dane za nehnuteľnosti si upravuje obec a jej výšku stanovuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo zaslaním na e-mailovú adresu – v.koscelnikstarosta@gmail.com. Tlačivo nájdete na stránke obce Jabloň v sekcii- Pre občanov -potrebujem vybaviť – Miestne dane- a celkom dole je tlačivo, ktoré si je potrebné stiahnuť vyplniť, podpísať a doručiť na obecný úrad, ako už bolo spomínané.

Taktiež je potrebné do 31. 01. 2023 nahlásiť, ak niekomu uhynul pes, alebo občan už nemá psa, pretože ak do tohto dátumu zmenu nenahlási zaplatí za neho daň!!!!!!!! Je potrebné podať daňové priznanie, ktoré nájdete v sekcií- Pre občanov-potrebujem vybaviť- miestne dane- celkom dole je tlačivo, ktoré je potrebné stiahnuť, vyplniť tlačivo + len tú prílohu, ktorá sa toho týka, podpísať a doručiť na obecný úrad, a to osobne, alebo poštou, či na e-mailovú adresu – v. koscelnikstarosta@gmail.com. To isté je potrebné urobiť aj pri nadobudnutí psíka, ktorý starší ako 6 mesiacov.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 09.1.2023 do

15. 01. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hodiny sa bude vykonávať odpočet pitnej vody.

      Obec Jabloň vyzýva občanov, aby sprístupnili meradlo, resp. odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu na meradle – najmä vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, vykonať opatrenia proti znečisteniu priestoru vo vodomernej šachte a iné.

Pracovník obecného úradu skontroluje plomby na vodomere.

Taktiež môžu občania odfotiť vodomer a zaslať stav na obecný e-mail- v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Ďakujeme za porozumenie

Vážení občania,

v priebehu druhej polovice tohto roku sme dostali zopár telefonických sťažností, že v rodinných domoch sa šíri zápach, údajne z obecnej kanalizácie. Prípady sme preverovali, a bolo zistené, že to spôsobuje väčšie nárazové množstvo odpadovej vody z vypúšťanej žumpy do obecnej kanalizácie. Zápach sa po určitých hodinách stratí, bez žiadneho zásahu.

Tento poznatok usvedčuje tých občanov, ktorí nie sú napojení na obecnú kanalizáciu a ,,svojsky“ sa zbavujú fekálií, a tým znepríjemňujú život ostatným.

Obec preto pristupuje k zverejneniu posledného termínu napojenia sa na obecnú kanalizáciu a to do: 01. 09. 2023. Po tomto termíne obec bude vyžadovať od nenapojených občanov doklad o likvidácií odpadových vôd zo žúmp organizáciou, ktorá má nato oprávnenie. V opačnom prípade obec pristúpi k udeleniu pokuty, ktorá bude určite vyššia ako celoročná platba vyčíslená za stočné.

         Ďakujem

                            Vladimír Koscelník, starosta obce

POĎAKOVANIE A VÝZVA OBČANOM JABLONE

NA ZÁKLADE VÝSLEKOV KOMUNÁLNYCH VOLIEB V NAŠEJ OBCI, ZO DŇA 29. 10. 2022 SOM BOL ZVOLENÝ ĎALŠIE ŠTVRŤROČNÉ VOLEBNÉ OBDOBIE ZA STAROSTU OBCE JABLOŇ.

        VEĽKÉ POĎAKOVANIE PATRÍ OBČANOM, KTORÍ MI DÔVERUJÚ, A KTORÝCH SOM PRESVEDČIL SVOJOU PRÁCOU, SAMOZREJME S PRISPENÍM POSLANCOV A CELÉHO PRACOVNÉHO KOLEKTÍVU NA OBECNOM ÚRADE V PRIEBEHU PREDOŠLÉHO VOLEBNÉHO OBDOBIA.

        SOM RÁD, ŽE NA ĎALŠIE 4- ROČNÉ OBDOBIE MI BOLO UMOŽNENÉ BYŤ DOBRÝM STAROSTOM  VŠETKÝM OBČANOM JABLONE, A MÁM JEDNO VEĽKÉ TAJNÉ PRIANIE, ABY SA VYLEPŠILI VZÁJOMNÉ VZŤAHY, ABY KAŽDÝ Z NÁS MAL SNAHU NA ROZVOJI A ZVEĽADOVANÍ NAŠEJ OBCE, ABY SME BOLI VOČI SEBE PRIAMEJŠÍ, OTVORENEJŠÍ A PREDOVŠETKÝM ÚPRIMNEJŠÍ, ABY SME CHRÁNILI A ŠETRILI NÁŠ SPOLOČNÝ MAJETOK.

        JA VERÍM, A SOM PRESVEDČENÝ, ŽE V NAŠÍCH SILÁCH JE PRIESTOR NA NEUSTÁLE VYLEPŠOVANIE VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV, SPOLUPRÁCE A POMOCI PRE NAŠU OBEC, ABY BOLA EŠTE ČISTEJŠIA A KRAJŠIA.

PRISPEJME K TOMU SPOLOČNE VŠETCI.