Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality


 
 
 
OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 05. 05. 2023 SA USKUTOČNÍ ZBER
 
JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV PRED OBECNÝM ÚRADOM.
 
OBČANOM, KTORÝM TERMÍN NEVYHOVUJE A CHCELI BY JEDLÝ OLEJ
 
A TUK ODOVZDAŤ, MOŽU TAK UROBIŤ DEŇ PRED VÝVOZOM,    
 
                  T. J. 04. 05. 2023, A TO TAKÝM SPÔSOBOM,
 
ŽE KONTAKTUJÚ
 
NÁŠHO ZAMESTNANCA ŠTEFANA KRAJŇÁKA – T. Č. 0902 801 817,
 
KTORÝ  OD NICH JEDLÝ  OLEJ A TUK PREBERIE  PRED OBECNÝM
 
ÚRADOM A BUDE
 
ODOVZDANÝ 05. 05. 2023 ZAMESTANCOVI FIRMY FÚRA, S. R. O.
 

Vážení občania,

obraciam sa na Vás s požiadavkou, aby každá rodina, ktorá je napojená na obecnú kanalizáciu dodržiavala základné zásady využívania obecnej kanalizácie na ten účel, pre ktorý bola zriadená, t. j. na odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov, prípadne organizácií, pretože zopár jedincov si túto našu vymoženosť mýli so skládkou komunálneho odpadu, čo potvrdzujú aj fotografie z centrálnej zbernej šachty a textílie, rôzny odpad z prečistených čerpadiel (čistenie sa prevádza –  2 -3 krát za mesiac), ktorý spôsobuje zastavenie čerpadiel, ich skoré opotrebovanie a zvýšené finančné a technické nároky na zabezpečovanie celkového chodu ČOV.

Obecná kanalizácia je náš spoločný majetok a vymoženosť, ktorú nemá väčšina obcí na Slovensku, a preto každí z nás musí zodpovednejšie  pristupovať k užívaniu a šetreniu nášho spoločného  majetku, lebo v opačnom prípade nedodržiavaním základných pravidiel budeme nútení pristúpiť k razantnému zvýšeniu stočného na základe zvyšovania nákladov na prevádzkovanie a údržbu techniky na ČOV.

Verím, že zopár jedincov si to uvedomí, a v priebehu krátkeho obdobia dôjde k zlepšeniu tejto situácie.

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Na základe harmonogramu bude

dňa 27.2.2023 uskutočnený vývoz

nebezpečného odpadu

 v čase od 8:45-9:45 hod.

Občania môžu v uvedenom čase priniesť

nebezpečný odpad pred Obecný úrad, kde

bude stáť vozidlo a vodič odpad bezpečne

prevezme.

Vážení občania,

Pre prípad potreby pri udržiavaní ciest a priestorov pred domami občanov, obec Jabloň zabezpečila posypovú technickú soľ, aby sa zvýšila bezpečnosť ľudí v zimnom období.

Každá rodina si môže vyzdvihnúť posypovú soľ na obecnom úrade u pracovníka Štefana Krajňáka od zajtra v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. a nasledujúce dni taktiež v rovnakom čase, okrem piatku, kedy sa posypová soľ bude vydávať od 9.00 hod do 12.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že ,,posyp“ sa má používať na verejné, obecné priestory a cesty a zároveň si treba zo sebou doniesť nádobu (resp. vedierko) zhruba na 5 kg posypového materiálu.