Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Sekretariát

Obec Jabloň ďakuje za skvelú spoluprácu a dobre zvládnuté testovanie.

Chceme poďakovať nášmu tímu, ktorí nám pomohol pri testovaní, a to zdravotníčke, administrátorom, vojakovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácií testovania v našej obci.

Dôležitý oznam pre občanov obce Jabloň ohľadom sčítania obyvateľov 2021 v skratke

V termíne od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 bude prebiehať elektronické samosčítanie obyvateľov.

Obyvatelia sú povinní sa sčítať elektronicky sami alebo s pomocou blízkej osoby, alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, a to vyplnením formulára na stránke www.scitanie.sk

V dôsledku pandemickej situácie bude prebiehať asistované sčítavanie, to znamená sčítavanie pomocou asistenta, pre tých obyvateľov, ktorí sa nebudú vedieť sčítať sami, s pomocou blízkej osoby, alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti –  v termíne od 01. 04. 2021 do 31. 10. 2021.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV – AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ELEKTRONICKÉMU SČÍTANIU OBYVATEĽOV

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“

Zdroje informácii

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

OZNAM PRE OBČANOV OBCE JABLOŇ OHĽADOM TESTOVANIA

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽOV V OBCI JABLOŇ

MIESTO TESTOVANIA: KULTÚRNY DOM

DÁTUM TESTOVANIA: SOBOTA – 23. 01. 2021

ČAS TESTOVANIA:  OD 9:00 HOD. DO 15:00 HOD.

ČO SI TREBA K TESTOVANIU DONIESŤ:

OBČANIA OD 15 ROKOV: OBČIANSKY PREUKAZ

OBČANIA OD 10 DO 15 ROKOV: KARTIČKU POISTENCA

NA ODBERNOM MIESTE BUDÚ EVIDOVANÉ NÁSLEDOVNÉ ÚDAJE: MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, ADRESA, TELEFÓN A E-MAILOVÁ ADRESA.

ODPORÚČANIA K ORGANIZÁCIÍ TESTOVANIA:

V NAŠEJ OBCI NEMÁME URČENÝ PORADOVNÍK, KTO MÁ KEDY PRÍSŤ NA TESTOVANIE. OBČAN SA POSTAVÍ DO RADU A ČAKÁ KÝM PRÍDE NA NEHO RAD.

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE OBČANOV OBCE

PROSÍME OBČANOV,

ABY DO 13. 01. 2021 NAHLÁSILI STAV VODOMERU NA TELEFÓNNE ČÍSLO NÁŠHO ZAMESTNANCA ŠTEFANA KRAJŇÁKA, A TO:

 0902 801 817.

V PRÍPADE, AK OBČAN NENAHLÁSI STAV VODOMERU, PRISTÚPIME K VÝPOČTU PRIEMERU SPOTREBY VODY ZA POSLEDNÉ TRI ROKY.

VYHLÁSENÝ NÚDZOVÝ STAV NÁM  NEDOVOĽUJE ROBIŤ ODPOČTY  NAŠÍM PRACOVNÍKOM PO JEDNOTLIVÝCH DOMÁCNOSTIACH.

OZNAM BUDE VYVESENÝ NA DVERÁCH OBCHODU A NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE: WWW.OBECJABLON.SK

OBECNÝ ÚRAD JABLOŇ V NÚDZOVOM REŽIME

Z uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 (z 31. decembra 2020) k návrhu na zmenu opatrení o bezpečnosti štátu aj v čase výnimočného stavu a núdzového stavu vyplývajú obmedzenia.

Týkajú sa na území Slovenskej republiky obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01. januára 2021 (od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa). Obmedzenie sa končí uplynutím 24. januára 2021.

Aj Obecný úrad v Jabloni bude pracovať v núdzovom režime.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ ZRUŠENÉ.

Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e -mailového kontaktu – v.koscelnikstarosta@gmail.com alebo telefonicky – 0915 859 875, 0907 081 226.