Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Vážení občania,

obraciam sa na Vás s požiadavkou, aby každá rodina, ktorá je napojená na obecnú kanalizáciu dodržiavala základné zásady využívania obecnej kanalizácie na ten účel, pre ktorý bola zriadená, t. j. na odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov, prípadne organizácií, pretože zopár jedincov si túto našu vymoženosť mýli so skládkou komunálneho odpadu, čo potvrdzujú aj fotografie z centrálnej zbernej šachty a textílie, rôzny odpad z prečistených čerpadiel (čistenie sa prevádza –  2 -3 krát za mesiac), ktorý spôsobuje zastavenie čerpadiel, ich skoré opotrebovanie a zvýšené finančné a technické nároky na zabezpečovanie celkového chodu ČOV.

Obecná kanalizácia je náš spoločný majetok a vymoženosť, ktorú nemá väčšina obcí na Slovensku, a preto každí z nás musí zodpovednejšie  pristupovať k užívaniu a šetreniu nášho spoločného  majetku, lebo v opačnom prípade nedodržiavaním základných pravidiel budeme nútení pristúpiť k razantnému zvýšeniu stočného na základe zvyšovania nákladov na prevádzkovanie a údržbu techniky na ČOV.

Verím, že zopár jedincov si to uvedomí, a v priebehu krátkeho obdobia dôjde k zlepšeniu tejto situácie.