Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku


 
 
 
OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE DŇA 05. 05. 2023 SA USKUTOČNÍ ZBER
 
JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV PRED OBECNÝM ÚRADOM.
 
OBČANOM, KTORÝM TERMÍN NEVYHOVUJE A CHCELI BY JEDLÝ OLEJ
 
A TUK ODOVZDAŤ, MOŽU TAK UROBIŤ DEŇ PRED VÝVOZOM,    
 
                  T. J. 04. 05. 2023, A TO TAKÝM SPÔSOBOM,
 
ŽE KONTAKTUJÚ
 
NÁŠHO ZAMESTNANCA ŠTEFANA KRAJŇÁKA – T. Č. 0902 801 817,
 
KTORÝ  OD NICH JEDLÝ  OLEJ A TUK PREBERIE  PRED OBECNÝM
 
ÚRADOM A BUDE
 
ODOVZDANÝ 05. 05. 2023 ZAMESTANCOVI FIRMY FÚRA, S. R. O.