Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: root

Info o otvorení pobočky Centrum ochrany občanov spotrebiteľov

Máte úver, platíte ho a nemá to KONIEC ? Robia Vám ZRÁŽKY z VAŠEJ MZDY ? Chodia Vám upozornenia, listy a SMS-ky, aby ste len platili a platili? Podali na Vás žalobu a SÚDITE SA ? Vedie sa proti Vám EXEKÚCIA? NEPLAŤTE bankám, nebankovkám a vymáhačom viac, ako im skutočne patrí !!!

Radi Vám Pomôžeme a Poradíme, čo robiť a ako sa brániť.

Nájdete nás: Vranov nad Topľou budova Pošty – 3. poschodie Tel.: 0908 271 969 Email: centrumochranyobcanov@gmail.com

Ako sme inovovali našu Web stránku

Vážení občania, milí návštevníci!

Ako ste si v priebehu posledných mesiacov mohli všimnúť, naša Web stránka prešla rekonštrukciou. Vzhľadom na nedostatočnú funkciu starej web stránky sme sa rozhodli pre Vás pripraviť nové inovácie a vylepšenia.

Dnešným dňom bola stará WEB stránka (stara.obecjablon.sk) vypnutá. Nová verzia web stránky beží už na známej adrese www.obecjablon.sk

Voľby do NR SR 2020 – Informácie

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto dáva na vedomie, že:

Elektornická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (pre voliča s trvalým pobytom na území SR, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky ) je:

v.koscelnikstarosta@gmail.com

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 za :

  1. zapisovateľku okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 66, č. mob. 0948 178 056, e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

  1. elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
  2. elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: v.koscelnikstarosta@gmail.com
  3. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu
  4. za organizačnú a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 89, č. mob. 0915 859 875, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com