Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Dôležité informácie ohľadom podávania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, psa…..

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať:

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2024 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2023 do 1. 1. 2024 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2024. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2025.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2024 podáva v lehote do 31. januára 2024!!!!!!!!!!

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2024. Dane za nehnuteľnosti si upravuje obec a jej výšku stanovuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo zaslaním na e-mailovú adresu – v.koscelnikstarosta@gmail.com. Tlačivo nájdete na stránke obce Jabloň v sekcii- Pre občanov -potrebujem vybaviť – Miestne dane- a celkom dole je tlačivo, ktoré si je potrebné stiahnuť vyplniť, podpísať a doručiť na obecný úrad, ako už bolo spomínané.

Taktiež je potrebné do 31. 01. 2024 nahlásiť, ak niekomu uhynul pes, alebo občan už nemá psa, pretože ak do tohto dátumu zmenu nenahlási zaplatí za neho daň!!!!!!!! Je potrebné podať daňové priznanie, ktoré nájdete v sekcií- Pre občanov-potrebujem vybaviť- miestne dane- celkom dole je tlačivo, ktoré je potrebné stiahnuť, vyplniť tlačivo + len tú prílohu, ktorá sa toho týka, podpísať a doručiť na obecný úrad, a to osobne, alebo poštou, či na e-mailovú adresu – v. koscelnikstarosta@gmail.com. To isté je potrebné urobiť aj pri nadobudnutí psíka, ktorý starší ako 6 mesiacov.

PROSÍME OBČANOV,

aby si kvôli odhŕňaniu snehu každý z nich viditeľne označil kritické miesto pred domom,

kde by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu odhŕňovacím pluhom.