Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Na základe harmonogramu bude

dňa 27.2.2023 uskutočnený vývoz

nebezpečného odpadu

 v čase od 8:45-9:45 hod.

Občania môžu v uvedenom čase priniesť

nebezpečný odpad pred Obecný úrad, kde

bude stáť vozidlo a vodič odpad bezpečne

prevezme.

Vážení občania,

Pre prípad potreby pri udržiavaní ciest a priestorov pred domami občanov, obec Jabloň zabezpečila posypovú technickú soľ, aby sa zvýšila bezpečnosť ľudí v zimnom období.

Každá rodina si môže vyzdvihnúť posypovú soľ na obecnom úrade u pracovníka Štefana Krajňáka od zajtra v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. a nasledujúce dni taktiež v rovnakom čase, okrem piatku, kedy sa posypová soľ bude vydávať od 9.00 hod do 12.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že ,,posyp“ sa má používať na verejné, obecné priestory a cesty a zároveň si treba zo sebou doniesť nádobu (resp. vedierko) zhruba na 5 kg posypového materiálu.

Dobrý deň,

zasielame Vám meno, priezvisko a telefonický kontakt na zapisovateľa Špeciálnej volebnej komisie za okres Humenné a týmto by sme Vás chceli požiadať aby ste predmetnú informáciu ak by chcel niekto požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v Referende 2023, aby kontaktoval zapisovateľku ŠVK v úradných hodinách od 08.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok dňa 20.01.2023 do 12.00 hod. uverejnili na úradnej tabuli a webovej stránke Vašej obce od pondelka dňa 16.01.2023.

–         zapisovateľ ŠVK: Ing. Ivo Andraško, tel. 057/7704 240

S pozdravom 

v.z. Mgr. Tomáš Olekšák (tel.: 057/3100438)

JUDr. Ján Sental

vedúci odboru | odbor všeobecnej vnútornej správy | Okresný úrad Humenné

Dôležitý oznam pre občanov ohľadom podávania daňového priznania

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať:

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2023 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2022 do 1. 1. 2023 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2023. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2024.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2023 podáva v lehote do 31. januára 2023!!!!!!!!!!

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2023. Dane za nehnuteľnosti si upravuje obec a jej výšku stanovuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo zaslaním na e-mailovú adresu – v.koscelnikstarosta@gmail.com. Tlačivo nájdete na stránke obce Jabloň v sekcii- Pre občanov -potrebujem vybaviť – Miestne dane- a celkom dole je tlačivo, ktoré si je potrebné stiahnuť vyplniť, podpísať a doručiť na obecný úrad, ako už bolo spomínané.

Taktiež je potrebné do 31. 01. 2023 nahlásiť, ak niekomu uhynul pes, alebo občan už nemá psa, pretože ak do tohto dátumu zmenu nenahlási zaplatí za neho daň!!!!!!!! Je potrebné podať daňové priznanie, ktoré nájdete v sekcií- Pre občanov-potrebujem vybaviť- miestne dane- celkom dole je tlačivo, ktoré je potrebné stiahnuť, vyplniť tlačivo + len tú prílohu, ktorá sa toho týka, podpísať a doručiť na obecný úrad, a to osobne, alebo poštou, či na e-mailovú adresu – v. koscelnikstarosta@gmail.com. To isté je potrebné urobiť aj pri nadobudnutí psíka, ktorý starší ako 6 mesiacov.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 09.1.2023 do

15. 01. 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hodiny sa bude vykonávať odpočet pitnej vody.

      Obec Jabloň vyzýva občanov, aby sprístupnili meradlo, resp. odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu na meradle – najmä vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, vykonať opatrenia proti znečisteniu priestoru vo vodomernej šachte a iné.

Pracovník obecného úradu skontroluje plomby na vodomere.

Taktiež môžu občania odfotiť vodomer a zaslať stav na obecný e-mail- v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Ďakujeme za porozumenie