Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

INFORMÁCIE PRE VOĽBY 2022

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 voľby do orgánov samosprávnych krajov za:

  1. zapisovateľku miestnej a okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 75, č.tel.č.0574470016 e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

  1.  elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
  2. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu,
  3. za organizačnú  a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 75, tel.č. 0574470016, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com,
  4. počet obyvateľov k 12. 07. 2022 je:  373