Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

emblém veľký

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

 ·                                                                               ·

                                                                                                          Pre mestské úrady  a obecné

                                                                                                          úrady v okresoch Humenné,           

                                                                                                         Snina a Medzilaborce                                                                                                                                               

                                                  ·                                                          ·

Váš list číslo/zo dňa                     / Naše číslo
ORHZ – HE1- 70  -001 /2020
Vybavuje
mjr. Mária Hodovancová
 Humenné
6. mája 2020
Vec
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 

ODVOLÁVA

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Humenné,  Snina a Medzilaborce

od     05. 05. 2020  v čase  od  11.00 hod.

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa  07.04.2020        

   ( územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce).

                                                                                             Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                                                                           Hasičského a záchranného zboru v Humennom

pplk. Mgr. Marek Pavlov v.r.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *