Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.
o z n a m u j e o b c i a m a m e s t á m, že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021, t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.
Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk.
Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 podaná obcou – mestom

Požiadavka sa týka: a) úpravy existujúceho spoja č.: …………….. na linke č.: ……………………..

b) zavedenia nového spoja na trase: ……………………………………………………………………. a na linke č.: …………………

Obsah požiadavky: (uveďte presný čas požadovaného odchodu z konkrétnej zastávky alebo príchodu na zastávku, požadovanú trasu spoja, navrhovanú časovú úpravu, navrhované zavedenie spoja a požadované dni prevádzky navrhovaného spoja – napr. prac. dni, soboty, nedele a pod.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odôvodnenie: (náležite odôvodnite svoju žiadosť, pre koho žiadate úpravu spoja, zavedenie nového spoja – požiadavka občanov obce, požiadavka školy, požiadavka zamestnávateľa, o aké zabezpečenie dopravy žiadate) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Požiadavka je požadovaná pre počet osôb: ……….. (uviesť pre aký počet sa žiada) * Uvedené tlačivo vyplňte samostatne na jednu požiadavku, doplniť o ďalšiu požiadavku je možné v prípade nadväznosti na požadovanú zmenu (nadväzujúci spoj na tej istej alebo inej linke)

Dátum podania: ………………………………..

Požiadavku predkladá: (uviesť adresu obce – mesta a osobu konajúcu za obec – mesto) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *